ОБЕКТИ

„МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД работи активно от създаването си.

Динамичната ни, ежедневна работа е формирала богата фирмена биография с различни по обем, сложност и времеемкост обекти и отделни задачи.

Предлагаме на вниманието Ви списък с някои по-характерни обекти, реализирани с наше участие, както и галерия с кадри, които сме заснели покрай работата ни.

Посетете и нашия YouTube канал с демонстрационни видеа правени от нас: линк

 

 • Проект за разширение на метрото в гр. София – втори диаметър.  Метростанция №7 (Лъвов мост) – Оперативна програма транспорт, Метрополитен ЕАД, Столична община;
 • Реконструкция и модернизация на инсталация за разделяне на въздуха КСА1 и КСА2 – “Еър Ликид – България”, комбинат в гр. Пирдоп;
 • Линия за полу-непрекъснато вертикално леене на сплави – “СофияМед” АД;
 • Реконструкция и разширение на водопроводната и канализационна мрежа на град Перник – МОСВ;
 • Депо за опасни и неопасни отпадъци – гр. Перник – БНОЦЕООС;
 • Укрепителни съоръжения на южен склон на компресорна станция “Ихтиман” – “Булгартрансгаз” АД;
 • Воден сектор на гр. София – довеждащ колектор “Банкя – Какач” – “Трейс груп холд” АД;
 • Корекция на р. Владайска от ул. „Дамяница” до пл. „Сред село” – БКС – Център АД;
 • Интегриран проект във водния сектор за гр. Банско – консорциум “Далем – Кокс – Пехер”;
 • Автомагистрала “Люлин”, софийски околовръстен път – пътен възел Даскалово – Агенция пътна инфраструктура и комисия на европейския съюз;
 • Техническа помощ за подготовка на проекти от водния сектор – Асеновград, Гоце Делчев и Банско – общинска администрация по програма ИСПА;
 • Пречиствателна станция за отпадни води на гр. Монтана – общинска администрация по програма ИСПА;
 • Водоснабдяване и канализация – Метростанция 7 (Лъвов мост) – Втори метродиаметър;
 • Реконструкция на водопроводната и канализационни мрежи в западното платно на бул. Витоша – проект за разширение на метрото в София – втори диаметър;
 • Общински път SFO 2373: от : от км+0.000 до км +318;
 • Общински път SFO 2372: от км+0.000 до км +4298;
 • Рекoнструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа – гр. Перник”- геодезическо заснемане и проектиране част геодезия на канализация- 20км. участък. Инвеститор: „ХИДРОПРОЕКТ – СОФИЯ” ЕООД;
 • Нова ВЛ 400kV от П/СТ “МАРИЦА ИЗТОК” до П/СТ “НЕА САНТА” (р. Гърция) на територията на р. България – работен проект, част Геодезия. Възложител: “Електроенергиен системен оператор” ЕАД;
 • План за мониторинг на депо за опасни отпадъци – гр. Перник;
 • рехабилитация на общински път гр.Карлово-с.Дъбене – с.Войнягово, Община “Карлово” – геодезически измервания;
 • Актуализация на “Проект за техническа и биологична рекултивация на надземните площадки на обекти “СЕВЕР: и “ЮГ” от участък “ПЪРВИ” и шламохранилището на мина “Антра” ЕАД (Л);
 • Товарна въжена линия “Железница – Купена”, Природен парк “Витоша”, Възложител: НСА “Васил Левски”;
 • ТОЛ система на Република България – изграждане на съоръжения на път А2 “Витиня-София”, път II-12 “Брегово-Видин”, III-198 “ГКПП Златарево-Петрич”, III-503 “Симеоновград-Опан”.