КОНТАКТИ

Управител: инж. Георги Тонев
телефон: +359 898 47 64 47
e-mail: tonev@map-eng.net

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (EU-GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Можете да подадете сигнал или възражение във връзка с обработката на личните Ви дании към отговорника по защита на данните инж. Георги Тонев на следния имейл: tonev@map-eng.net