НАЧАЛО

„МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е геодезическа фирма, регистрирана през 2008-ма година.

Компанията е със седалище в гр. София, но имаме практиката да се мобилизираме еднократно или дългосрочно до всяка точка в страната, в зависимост от служебните ангажименти.

От самото си създаване компанията е фокусирана върху осигуряване на геодезически дейности при проучвателни, проектни и строителни работи, топографски заснемания, картографиране, кадастър, регулация, мониторинг и анализ, специализирани измервания, приложни геодезически задачи, консултантски услуги и други.

 

Това, с което успяваме да печелим нови клиенти и да поддържаме дългогодишни отношения с утвърдени партньори е:

  • Отговорно отношение към всеки обект.
  • Натрупан богат опит със сложни инженерни задачи.
  • Адаптивност към специфичните нужди и изисквания на клиента.
  • Способност за работа с висока натовареност.
  • Способност за работа при затруднени условия.
  • Стремеж за моментална реакция при възникнала нужда от услугите ни.
  • Внедряване на непопулярни инженерни решения.
  • Обосновано и ясно ценообразуване.
  • Високо качество на крайния продукт.

Служителите на фирмата са лицензирани съгласно действащото законодателство и имат право да упражняват и авторизират всички геодезически дейности.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (EU-GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Можете да подадете сигнал или възражение във връзка с обработката на личните Ви дании към отговорника по защита на данните инж. Георги Тонев на следния имейл: tonev@map-eng.net